Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

Trả lời những câu hỏi bằng tiếng anh

Trong tiếng anh giao tiếp công sở, việc tranh luận/ đóng góp ý kiến là việc không thể tránh khỏi. Vậy bạn sẽ trả lời như thế nào nếu có ai đó nêu quan điểm khác chúng ta? Bác bỏ hay đồng ý? Để khéo léo trả lời những câu trên là cả 1 nghệ thuật, vì nếu bạn bác bỏ hoàn toàn có thể sẽ không nhận được nhiều ý kiến ủng hộ.

Vậy hãy xem chúng ta có thể nói đồng ý một phần bằng tiếng Anh ở các mức độ như thế nào mà người nghe dễ dàng ủng hộ bạn hơn nhé. Hãy cùng Apollo tìm hiểu điều này sau đây!

I don't entirely agree with …
Tôi không hoàn toàn đồng ý với …
I see your point, but …
Tôi hiểu được ý bà, nhưng …
I see what you mean, but …
Tôi hiểu bà nói gì, nhưng mà …
To a certain extent, yes, but …
Ở mức độ nào đó, tôi đồng ý, nhưng, …
There's a lot in what you say, but …
Có nhiều điều hay trong lời ông nói, nhưng mà …
Yes, maybe/perhaps, etc but …
Vâng, có thể/có lẽ vậy, nhưng …
I couldn't agree more, but …
Tôi không thể không đồng ý nhưng …
Yes, up to a point, but …
Vâng, ở một góc độ nào đó, nhưng …
Yes, but on the other hand, …
Vâng, nhưng mặt khác, …
Yes, but don't you think …
Vâng, song liệu anh có nghĩ … hay không?
That's all very well, but …
Điều đó thì rất hay rồi, tuy nhiên, …
I agree with much of/most of what you say, but …
Tôi đồng ý với nhiều/phần lớn điều anh nói,nhưng …
Could be, but …
Có thể, nhưng …
Ok, but …
Vâng, nhưng …
Mm, but …
Hừm, nhưng …
I can see that, but …
Tôi có thể thấy điều đó, nhưng ….
I'd go along with a lot of/most of that, but …
Tôi đồng ý với nhiều/phần lớn những điều anh nói đó, nhưng …
Well, while I agree with you on the whole, there are problems when …
Vâng, nói chung chúng tôi đồng ý với ông,nhưng sẽ có nhiều vấn đề khi …
There's some/a lot of truth in what you say.   Still/however, …
Có những/nhiều điều đúng trong những gì ông nói, tuy nhiên/song dù sao, …
I agree in principle, but …
Tôi đồng ý về nguyên tắc, nhưng …
I take your point, but …
Tôi chấp nhật ông có lý, nhưng …
I think we're very much in agreement on this. However, …
Tôi nghĩ chúng ta rất đồng ý với nhau về điều này. Tuy nhiên, …
That may be so, but …
Có thể như vậy, nhưng …
Granted, but …
Cứ cho là như vậy, nhưng …
Personally, I wouldn't go so far as (to say) that …
Cá nhân tôi, ở chừng mực nào đó, tôi sẽ không dám nói như vậy.
In spite of what you say, I think perhaps …
Cho dù những điều anh nói vậy, tôi nghĩ có lẽ là …


I agree in principle that studying English is very difficult, but we must do it because of our future - Về nguyên tắc thì tôi đồng ý với bạn là việc học tiếng Anh khó khăn nhưng chúng ta vẫn phải làm điều đó vì tương lai. Hãy học cách diễn tả ý kiến bản thân để trình bày quan điểm một cách thuyết phục hơn bạn nhé!

Các dịch vụ của chúng tôi :
khóa học tiếng anh giao tiếp tại Apollo
khóa học tiếng anh thương mại tại Apollo
khóa luyện thi IELTS tại Apollo
khóa luyện thi TOEIC tại Apollo
>> Xem thêm : Các bài viết liên quan tại đây

0 nhận xét:

Đăng nhận xét