Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2017

Những mẫu câu tiếng anh thuyết phục đơn giản


Thuyết phục ai đó đã khó, thuyết phục cả một nhóm người trong cuộc họp lại càng không dễ chút nào. Chúng ta cùng tham khảo một tình huống giao tiếp Tiếng Anh công sở trong một cuộc họp
Trong cuộc họp toàn công ty tại nơi làm việc, bạn có cảm giác là công ty của bạn sẽ sáp nhập vào một công ty lớn hơn. Bạn không đồng ý và đã cố gắng nhiều lần nhằm thay đổi quyết định đó nhưng đều thất bại. Cuối cùng, chủ tọa kết luận:
"Như vậy, tôi nghĩ là chúng ta đã thảo luận vấn đề này cặn kẽ rồi." (Well, we've discussed it fully nơ, I think).
- Đến lượt bạn, bạn sẽ nói gì?
But surely the best course of action would be to wait until we have a report on the P2 project.
Nhưng chắc chắn phương châm hành động tốt nhất là hãy chờ đến khi có báo cáo về dự án P2.
Surely the most sensible thing would be to …
Chắc chắn điều hợp lý nhất là hãy ….
I really think it would be a pity if we didn't …
Tôi thực sự nghĩ là nếu chúng ta không … thì thật sự đáng tiếc.
How can I persuade you to … ?
Làm thế nào để tôi có thể thuyết phục ông … được nhỉ?
But surely it's in our interests to …
Nhưng chắc chắn rằng việc … là quyền lợi của chính bản thân chúng ta.
Could you?/couldn't you be persuaded.
Chẳng lẽ ông lại không bị thuyết phục khi … hay sao?
Can't I persuade you …?
Chẳng nhẽ tôi lại không thuyết phục được ông hay sao?
Are you quite sure you won't reconsider…?
Anh có chắc chắn rằng anh sẽ không cân nhắc lại việc … hay khoong?
Are you quite sure you've taken everything into account?
Ông có chắc chắn rằng ông đã tính đến hết mọi điều chưa?

- Hãy tham khảo thêm nhiều tình huống cơ bản khác trong cuộc sống:
Won't you …, please?
Xin ông hãy làm ơn …, được không!
Please let me try. I think I know how it work.
Hãy để tôi thử xem nào. Tôi nghĩ là tôi biết cách.
Why don't you …?
Sao ông lại không …?
Do …
Hãy … đi!
I really think you'd do well to …
Tôi thực sự nghĩ rằng anh sẽ làm tốt nếu …
Are you really sure you can't/couldn't
Anh có thực sự chắc chắn rằng anh không thể … hay không.Bây giờ bạn đã tự tin hơn trong tình huống trên chưa? Tình huống mà bạn đang gặp phải là gì, đừng quên chia sẻ cho chúng tôi tình huống mà bạn đã gặp phải nhé!

Chúc bạn thành công.
Các lớp học tiếng anh của chúng tôi :
tieng anh giao tiep
tieng anh thuong mai
luyen thi IELTS
luyen thiTOEIC
>>Xem thêm : Các bài viết liên quan tại đây.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét