Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

Các câu xin phép/ cho phép trong tiếng anh giao tiếp

Can I ..., please? - Xin hỏi, tôi có thể ... được không?

Văn hóa Anh/Mỹ nói riêng, các nước phương Tây nói chung, họ thường xin phép bằng nhiều cách rất tế nhị. Chúng ta cùng tham khảo cách xin phép/cho phép bằng tiếng Anh nhé!


Bạn đang mua một chiếc áo len trong một cửa hàng. Bạn muốn xem nó có vừa với mình không trước khi mua.
Excuse me, do you think I could try this on on?
Xin lỗi, chị có cho là tôi có thể thử chiếc áo này được không?
Yes, there's a fitting room over there.
Có chứ. Có một phòng thử quần áo ở đằng kia kìa.
Would it be possible …?
Liệu có thể … được không?
Could I … ?
Tôi có thể … được không?
I wonder  if I could …?
Tôi băn khoăn không biết tôi có thể … được không?
I was wonderring if I could …?
Tôi đang băn khoăn không  biết liệu mình có thể …?
Do you mind if …?
Ông không phiền (lòng) nếu tôi … chứ?
Hello? Jackie? Any chance of borrowing that old camera of yours for a few days?
A lô Jackie đấy à? Có thể mượn chiếc máy ảnh cũ của bạn trong vài ngày được không?
Any chance?
Có thể được không?
Mind…?
… có phiền gì không ?
OK…?
ô kê / được chứ
Mind if…?
Nếu… có phiền gì không ?
OK if …?
Nếu …có ô kê/ được không  ?
All right if…?

Nếu … được chứ?
All right …?
… không có vấn đề gì chứ?
Let me…, would you ?
Cho mình … có được không (bạn )
Can I have the OK / go -ahead…?

Tôi có thể được ( sự ) đồng ý / cho phép … hay không ?
Have I got the OK/ go - ahead…?
Tôi có được (sự ) đồng ý / cho phép …hay chưa?
May/might I commission a further market survey and notify the board of the results?
Liệu tôi có thể tiến hành một cuộc nghiên cứu thị trường tỉ mỉ hơn và thông báo các kết quả cho ban giám đốc được không?
Do/May/Might I have your permission…?
Liệu tôi có thể có được phép của ông … không?
With your permission I should like to …
Nếu ông cho phép, tôi muốn …
Do you have any objection to/if …?
Ông có phản đối với/nếu … (hay) không?
Với giả định bạn mong muốn được cho phép, bạn xử dụng các câu sau:
Do you have any objection?
Ông có (sự) phản đối nào không?
Is there any objection to/if …?
Có sự phản đối nào đối với/nếu … hay không?
Is there any objection?
Có (sự) phản đối (nào) không?
Trong trường hợp bạn chấp nhận lời yêu cầu/xin phép, bạn sẽ trả lời ra sao. Sau đây là một số câu thông dụng cho bạn:
Giving permission - cho phép 
(Yes), certainly.
(Vâng) tất nhiên (là được).
Of course
Tất nhiên là được.
(Yes) certainly you can
(Vâng) tất nhiên là bạn có thể.
By all means
Vâng, tất nhiên là được.
By all means do …
Dĩ nhiên là …
Yes, that's fine/all right.
Vâng, được/được thôi.
You're (very) welcome to …
Dĩ nhiên là …
Please don't hesitate to …
Xin đừng ngại, cứ …
Sure
Chắc chắn là được.
Ok/Fine/All right (by me).
(Đối với tôi) thì được/ổn thôi.
It's Ok/Fine/That's all right (by me) if …
(Đối với tôi) nêu … thì ..
It's Ok/That's fine/That's all right (by me)
(Đối với tôi) chuyện đó ổn thôi.
Go (right) ahead
Cứ làm đi
(Yes) why not?
(Có chứ), tại sao không?
Feel free
Cứ tự nhiên
(Yes) of course you can …
(Được) tất nhiên là anh có thể …

Câu trả lời nghe có vẻ miễn cưỡng:
Go (right) ahead and …
Cứ làm đi và …
No reason why not.
Chẳng có gì mà lại không được.
No reason why you shouldn't…
Chẳng có lý gì mà anh lại không (được) … cả.
That seems perfectly acceptable.
Điều đó có vẻ hoàn toàn có thể chấp nhận được.
I can't see any objection (to …)
Tôi không thấy có lý do gì để phản đối (…) cả.
I can't see no objection.
Tôi không thấy có lý do gì để phản đối cả.
(Yes) That's quite in order.
(Được) nếu điều đó khá là hợp.
(Yes) indeed you may…
(Được) thực sự là anh có thể.

Bạn vừa học cách xin phép/cho phép ai đó. Đừng ngại đưa ra lời cho phép hay xin phép ai đó nữa nhé!
Dịch vụ của chúng tôi :
Lớp tiếng anh giao tiếp
Lớp tiếng anh thương mại
Lớp luyện thi IELTS
Lớp luyện thi TOEIC0 nhận xét:

Đăng nhận xét