Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2016

Máy Đếm Tiền XIUDUN 8000


Máy Đếm Tiền XIUDUN 8000

Mã sản phẩm: XIUDUN 8000
Model sản phẩm: 8000
Máy Đếm Tiền XIUDUN 8000  (Cam kết chính hãng Xiudun)
- Máy đếm tiền cao cấp, có mức độ kiểm giả Polymer chính xác nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay.
- Tự động xóa và cộng dồn.
- Hoàn toàn tự động nhận biết mệnh giá Polymer. Kiểm tra được tiền lẫn loại.
- Có chức năng tách tờ.
- Có hệ thống hút bụi được lắp ở phần đáy máy.
- Có chức năng đếm ngoại tệ.
- Có chức năng tổng tiền chính xác nhất.
- Sử dụng 16 mắt hồng ngoại để kiểm tra hình chìm.
- Sử dụng 3 mắt màu để kiểm tiền siêu giả.
Gía 6.700.000 VNĐ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét