Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2016

Máy Đếm Tiền XIUDUN 2700 (2 mắt màu)

Máy Đếm Tiền XIUDUN 2700 (2 mắt màu)

Mã sản phẩm: XIUDUN 2700
Model sản phẩm: XIUDUN 2700
Máy Đếm Tiền XIUDUN 2700
- Sử dụng 6 mắt hồng ngoại để kiểm tra hình chìm.
- Có 2 mắt màu để kiểm tiền siêu giả.
- Hoàn toàn tự động nhận biết mệnh giá Polymer. Kiểm tra được tiền lẫn loại.
- Có chức năng tách tờ.
- Có chức năng đếm ngoại tệ.
Giá cũ: 6.600.000 VNĐ
Giá mới: 5.700.000 VNĐ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét